Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 113 wyników:

Portret kobiety z 1900 roku. fotografia  »
1900-01-01 - 1900-12-31

Portret rodzinny Obroków. fotografia  »
1915-01-01 - 1915-12-31

Portret mężczyzny. fotografia  »
1921-01-01 - 1939-12-31

Strażacy z Luszowic z rodzinami. fotografia  »
1924-01-01 - 1924-12-31

Koło Gospodyń Wiejskich w Luszowicach podczas dożynek w latach 30-tych.. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-08-31

Koło Gospodyń Wiejskich w Luszowicach podczas dożynek w latach 30-tych.. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Dożynki w Luszowicach przed II wojną światową. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Pamiątka I komunii świętej dzieci z Luszowic. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-08-31

Jan Seweryn - komendant OSP Luszowice. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Strażacy z Luszowic na pamiątkowym zdjęciu z 1934 roku. fotografia  »
1934-01-01 - 1934-12-31

Strażacy z Luszowic na pamiątkowym zdjęciu z 1934 roku. fotografia  »
1934-01-01 - 1934-12-31

Mieszkanki Luszowic. fotografia  »
1935-01-01 - 1939-12-31

Świadectwo ukończenia kursu pożarniczego z 1939 roku. świadectwo ukończenie kursu  »
1939-05-05

Dożynki w Luszowicach - lata 40-te. fotografia  »
1945-01-01 - 1946-12-31

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Luszowicach. fotografia  »
1945-01-01 - 1946-12-31

Mieszkańcy Luszowic w drodze na zabawę.. fotografia  »
1945-01-01 - 1955-12-31

Dzieci z Luszowic podczas uroczystości Bożego Ciała. fotografia  »
1945-01-01 - 1947-12-31

Zdjęcie ślubne Emilii Gębki. fotografia  »
1945-01-01 - 1945-12-31

Mieszkańcy Luszowic wracający z kościoła w Balinie. Boże Ciało.. fotografia  »
1945-06-01 - 1945-06-30

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Luszowicach. fotografia  »
1945-09-01 - 1946-09-30

Pamiątka ślubna z 1948 roku. fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Pamiątkowe zdjęcie z kursu dla strażaków w Krakowie w 1948 roku.. fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Kurs dla strażaków w Krakowie w 1948 roku. fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Legitymacja pożarnicza z 1949 roku. legitymacja  »
1949-06-14

List pochwalny z 1949 roku dla Antoniego Jarczyka za wyróżniająca się działaność na polu pożarnictwa . dyplom  »
1949-06-16

Prace rozpoznawcze złóż rud na terenie Balina i Luszowic w latach 50-tych XX wieku. fotografia  »
1950-01-01 - 1951-12-31

Prace rozpoznawcze złóż rud na terenie Balina i Luszowic w latach 50-tych XX wieku. fotografia  »
1950-01-01 - 1951-12-31

Uczennice Szkoły Podstawowej w Luszowicach w 1950 roku. fotografia  »
1950-01-01 - 1950-12-31

Kurs mechaników motopomp w Krakowie. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Kurs naczelników OSP w Krakowie. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-01-31

Kurs naczelników OSP w Krakowie. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Franciszek Dudek z motopompą. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji o nagrodę P.Z.U.W. na zawodach strażackich w Ciężkowicach w 1950 roku.. dyplom  »
1950-10-08

Halina i Józef Słotwińscy. fotografia  »
1951-01-01 - 1953-12-31

Rodzina Krystyny Jachymczyk na łące w Luszowicach. fotografia  »
1951-01-01 - 1951-12-31

Dwoje dzieci na łące w Luszowicach. fotografia  »
1951-01-01 - 1951-12-31

Ochotnicy z Luszowic na pamiątkowym zdjęciu z 1951 roku. fotografia  »
1951-01-01 - 1951-12-31

Świadectwo odbycia szkolenia dowódcy sekcji w Krakowie z 1951 roku. świadectwo ukończenie kursu  »
1951-07-05

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcia 1 miejsca w powiatowych zawodach strażackich w 1951 roku. dyplom  »
1951-09-16

Krystyna Jachymczyk z bratem . fotografia  »
1953-01-01 - 1953-12-31

Rodzina Dudków. fotografia  »
1953-01-01 - 1953-12-31

Rodzina Krystyny Jachymczyk przed domem.. fotografia  »
1953-01-01 - 1953-12-31

Kondukt pogrzebowy w 1954. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Zdjęcie rodzinne Jachymczyków. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Ćwiczenia w 1954 roku. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Legitymacja strażaka z lat 50-tych XX wieku. legitymacja  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Mieszkańcy Luszowic na drodze z Chrzanowa. fotografia  »
1955-01-01 - 1965-12-31

Dyplom uznania dla OSP Luszowice za zasługi w pracy na rzecz zabezpieczenia mienia przed pożarami. dyplom  »
1955-07-22

Dyplom uznania dla Izydora Pietrzyka za wyróżniającą się pracę w obronie mienia społecznego. dyplom  »
1957-05-14

Kurs kroju i szycia w Luszowicach. fotografia  »
1960-01-01 - 1965-12-31

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Luszowicach. fotografia  »
1960-01-01 - 1960-12-31

Portret na tle zabudowań w Luszowicach. fotografia  »
1960-01-01 - 1960-12-31

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych w grupie KM w 1960 roku. dyplom  »
1960-10-16

Dyplom dla drużyny OSP Luszowice za udział III Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Oświęcimiu 1960 roku. . dyplom  »
1960-10-23

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w grupie 3. w powiatowych zawodach pożarniczych w 1962 roku. dyplom  »
1962-09-16

Drużyna OSP z Luszowic na zawodach wojewódzkich w 1962 roku. fotografia  »
1962-09-30

Drużyna OSP z Luszowic na zawodach wojewódzkich w 1962 roku. fotografia  »
1962-09-30

Drużyna OSP z Luszowic na zawodach wojewódzkich w 1962 roku. fotografia  »
1962-09-30

Zwiedzanie pasiek w Luszowicach. fotografia  »
1963-01-01 - 1963-12-31

Świadectwo wyszkolenia II stopnia. świadectwo ukończenie kursu  »
1963-03-30

Dożynki w Luszowicach w 1963 roku.. fotografia  »
1963-09-01 - 1963-09-30

Dożynki w Luszowicach w 1963 roku.. fotografia  »
1963-09-01 - 1963-09-30

Dożynki w Luszowicach w 1963 roku.. fotografia  »
1963-09-01 - 1963-09-30

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie 1 miejsca w III grupie podczas Powiatowych Zawodów Straży Pożarnych w 1963 roku. dyplom  »
1963-09-15

Uczennice z Luszowic. fotografia  »
1964-01-01 - 1964-12-31

Zwiedzanie pasieki w Luszowicach. fotografia  »
1964-01-01 - 1964-12-31

Zwiedzanie pasiek w Luszowicach. fotografia  »
1964-01-01 - 1964-12-31

Dyplom z 1966 roku dla OSP Luszowice za zajęcie drugiego miejsca w 4 grupie podczas Powiatowych Zawodów Straży Pożarnej. dyplom  »
1966-09-11

Dyplom uznania dla OSP Luszowice z 1966 roku. dyplom  »
1966-09-11

Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Męskiej OSP Luszowice za zajęcie II miejsca w powiatowych zawodach straży pożarnych w 1966 roku.. dyplom  »
1966-09-11

Budowa remizy strażackiej w Luszowicach. fotografia  »
1968-01-01 - 1968-12-31

Budowa remizy strażackiej w Luszowicach. fotografia  »
1968-01-01 - 1968-12-31

Świadectwo wyszkolenia III stopnia. świadectwo ukończenie kursu  »
1968-03-30

Zawody piłki nożnej z okazji 22 lipca w 1968 roku. fotografia  »
1968-07-22

Zawody piłki nożnej z okazji 22 lipca na stadionie LZS Polonia Luszowice w 1968 roku. fotografia  »
1968-07-22

Zawody piłki nożnej z okazji 22 lipca na stadionie LZS Polonia Luszowice w 1968 roku. fotografia  »
1968-07-22

Rozgrywki podczas zawodów piłki nożnej z okazji 22 lipca w 1968 roku. fotografia  »
1968-07-22

Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w 1968 roku. dyplom  »
1968-08-11

Drużyna pożarnicza po powrocie z ćwiczeń. fotografia  »
1970-01-01

Zdjęcie z zebrania w remizie OSP Luszowice.. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

Zdjęcie z zebrania w remizie OSP Luszowice. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

Sprawozdanie z realizacji czynów społecznych przy budowie remizy strażackiej w Luszowicach. sprawozdanie  »
1970-10-05

Uroczyste otwarcie nowej strażnicy i przekazanie sztandaru. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Uroczyste otwarcie nowej strażnicy i przekazanie sztandaru. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Uroczyste otwarcie nowej strażnicy i przekazanie sztandaru. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Uroczyste otwarcie nowej strażnicy i przekazanie sztandaru z okazji 60-lecia. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Uroczyste otwarcie nowej strażnicy i przekazanie sztandaru z okazji 60-lecia. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Ślubowanie drużyny młodzieżowej. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Obchody sześćdziesięciolecia OSP w Luszowicach. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Obchody sześćdziesięciolecia OSP w Luszowicach. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Obchody sześćdziesięciolecia OSP w Luszowicach. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Defilada drużyn młodzieżowych podczas obchodów 60-lecia OSP Luszowice. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Defilada drużyn młodzieżowych podczas obchodów 60-lecia OSP Luszowice. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Sześćdziesięciolecie OSP Luszowice. fotografia  »
1973-01-01 - 1973-12-31

Dyplom za zasługi dla OSP Luszowice przyzany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 1973 roku. dyplom  »
1973-09-10

Zdjęcie po powrocie z ćwiczeń w 1974 roku. fotografia  »
1974-01-01 - 1974-12-31

Akt mianowania Tadeusza Jewaka naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach z 1977 roku. decyzja  »
1977-05-22

List pochwalny przyznany Maksymilianowi Dudkowi przez zarząd gminny w Chrzanowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. dyplom  »
1979-05-19

Trzydziestolecie LZS "Polonia" Luszowice w 1980 roku. fotografia  »
1980-01-01 - 1980-12-31

Trzydziestolecie LZS "Polonia" Luszowice w 1980 roku. fotografia  »
1980-01-01 - 1980-12-31

Poświęcenie obrazu Św. Floriana. fotografia  »
1981-05-04

Msza przed kaplicą w Luszowicach - poświęcenie obrazu Św. Floriana. fotografia  »
1981-05-04

Poświęcenie obrazu Św. Floriana. fotografia  »
1981-05-04

Wymarsz na mszę w dniu Św. Floriana. fotografia  »
1981-05-04

Strażacy z Luszowic przed Domem Strażackim w dniu Św. Floriana w 1981 roku. fotografia  »
1981-05-04

Strażacy z Luszowic przed remizą. fotografia  »
1986-05-04

Drużyna LZS „Polonia” Luszowice ze zdobytym w 1988 roku „Pucharem Kibica” na zawodach z okazji 22 lipca. fotografia  »
1988-07-22

Dyplom dla zespołu OSP Luszowice "Szarotki" z 1988 roku. dyplom  »
1988-10-23

Zawody piłki nożnej z okazji 22 lipca w 1989 roku. fotografia  »
1989-07-22

Czterdziestolecie LZS "Polonia" Luszowice w 1990 roku. . fotografia  »
1990-01-01 - 1990-12-31

Czterdziestolecie LZS "Polonia" Luszowice w 1990 roku. . fotografia  »
1990-01-01 - 1990-12-31

Czterdziestolecie LZS "Polonia" Luszowice w 1990 roku. . fotografia  »
1990-01-01 - 1990-12-31

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.