Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Książkowe znaki własnościowe” » Teczki » Teczka „Zbiór Eugeniusza Kępińskiego”

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy biblioteki „Sokół” w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy Koła Miejscowego T.S.L. im. St. Staszica w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy Zarządu Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej T.S.L. w Kościelcu w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy Zarządu Związku Okręgowego T.S.L. w Brzeszczach »

1930-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy Biblioteki Związku Powiatowego T. S.L. w Chrzanowie »

1930-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Powiatowa Biblioteka Centralna Towarzystwa Szkoły Ludowej w Chrzanowie »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Znak własnościowy: Inspektor Szkolny w Chrzanowie »

1930-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Chrzanowie »

1930-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Biblioteka Robotnicza przy „Fabloku” w Chrzanowie »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Księgarnia i czytelnia „Renaissance” Chrzanów »

1928-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: „Kultura” Wypożyczalnia Książek w Chrzanowie »

1950-01-02 - 1989-12-31
image Znak własnościowy biblioteki Powiatowego Ośrodka Pracy Partyjnej w Chrzanowie »

1948-12-01 - 1989-12-31
image Znak własnościowy biblioteki Komitetu Powiatowego PZPR w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy biblioteki Państwowego Gimnazjum im. St. Staszica w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Związek Strzelecki zarząd oddziału Jaworzno »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Czytelnia i Wypożyczalnia Książek w Towarzystwie Kasynowym w Chrzanowie »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Hirsh Singer w Chrzanowie; Wypożyczalnia Książek Singer Chrzanów »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Hirsh Singer w Chrzanowie; Wypożyczalnia Książek Singer Chrzanów »

1900-01-01 - 1914-12-31
image Znak własnościowy: Szkoła 7-klasowa męska w Chrzanowie »

1900-01-01 - 1960-12-31
image znak własnościowy: Karol Palka, Księgarnia Chrzanów »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Wypożyczalnia książek w Chrzanowie wł. Maria Rogosz »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Znak własnościowy księgarnii Tadeusza Śmiłka w Chrzanowie »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Z.H.P. Chorągiew krakowska im. T. Kościuszki w Chrzanowie »

1989-01-01 - 1991-12-31
image Znak własnościowy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie »

1945-01-01 - 1989-12-31
image znak własnościowy: Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Chrzanowie. Biblioteka »

1950-01-01 - 1989-12-31
image Znak własnościowy: Zakładowa Biblioteka Techniczna. Biuro Planowania Przestrzennego w Katowicach »

1900-01-01 - 1912-12-31
image znak własnościowy: Biblioteka Parafialna w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image znak własnościowy: Biblioteka Kasyna Urzędników Elektrowni w Sierszy »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Wypożyczalnia Książek Joanny Gumplowicz w Krakowie »

1850-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Żydowska Biblioteka Ludowa w Chrzanowie »

1850-01-01 - 1939-12-31
image Pieczęć Żydowskiej Biblioteki Ludowej w Chrzanowie »

1928-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Stronnictwo Narodowe. Zarząd Powiatowy w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Lecznica Powiatowej Kasy Chorych w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Chrzanowie »

1920-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Polski Związek Kolejarzy. Zarząd Koła Miejscowego w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Szkoła 7-klasowa żeńska im. Maryi Konopnickiej w Chrzanowie »

1945-01-01 - 2004-12-31
image Znak własnościowy: Szkoła Powszechna nr 2 w Chrzanowie. Biblioteka »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Biblioteka dla młodzieży żeńskiej w Chrzanowie »

1900-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Biblioteka dziecinna szkoły 4-klas. żeńskiej w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Adwokat dr Juliusz Werner w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: ZHP chorągiew krakowska,VI drużyna im. Lisa Kuli w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Kierownictwo szkoły 7-klasowej im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Chrzanowie »

1950-01-01 - 1999-12-31
image Znak własnościowy: Biblioteka Techniczna Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych »

1918-01-01 - 1939-12-31
image Znak własnościowy: Kierownictwo 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Chrzanowie »

1945-01-01 - 1989-12-31
image Znak własnościowy: Szpital Miejski im. Bolesława Bieruta w Chrzanowie »

1950-01-01 - 1999-12-31
image Ekslibris mieszkańca Chrzanowa »

1955-06-25
image Kartka z książki ze znakiem własnościowym Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Chrzanowie oraz dedykacją dla Henryka Rusek - ucznia III klasy »

1970-03-21
image Karta tytułowa książki pt. "W imię prawa" z pieczecią Spółdzielni Uczniów Czuwaj przy Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz dedykacją dla B. Miśkiewicz oraz podpisem przewodniczącej spółdzielni - Urbańskiej. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Karta tytułowa książki pt. "Album Krajowych Zwierząt Chronionych" z dedykacją Ireny Mazaraki dla Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Chrzanowie »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.