Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Zbiory organizacji i instytucji społecznych” » Teczki » Teczka „Zbiory Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach”

1954-01-01 - 1954-12-31
image Legitymacja strażaka z lat 50-tych XX wieku »

1939-05-05
image Świadectwo ukończenia kursu pożarniczego z 1939 roku »

1951-07-05
image Świadectwo odbycia szkolenia dowódcy sekcji w Krakowie z 1951 roku »

1977-05-22
image Akt mianowania Tadeusza Jewaka naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach z 1977 roku »

1963-03-30
image Świadectwo wyszkolenia II stopnia »

1968-03-30
image Świadectwo wyszkolenia III stopnia »

1949-06-16
image List pochwalny z 1949 roku dla Antoniego Jarczyka za wyróżniająca się działaność na polu pożarnictwa »

1966-04-29
image Telefonogram z 1966 roku »

1976-12-16
image Pokwitowanie za opłatę licencyjną za zabawę tanczną do ZAIKS z 1976 roku »

1970-10-05
image Sprawozdanie z realizacji czynów społecznych przy budowie remizy strażackiej w Luszowicach »

1949-06-14
image Legitymacja pożarnicza z 1949 roku »

1948-10-01 - 1948-10-31
image Zaproszenie na uroczyste poświęcenie motopompy z 1948 roku »

1988-10-23
image Dyplom dla zespołu OSP Luszowice "Szarotki" z 1988 roku »

1966-09-11
image Dyplom z 1966 roku dla OSP Luszowice za zajęcie drugiego miejsca w 4 grupie podczas Powiatowych Zawodów Straży Pożarnej »

1957-05-14
image Dyplom uznania dla Izydora Pietrzyka za wyróżniającą się pracę w obronie mienia społecznego »

1979-05-19
image List pochwalny przyznany Maksymilianowi Dudkowi przez zarząd gminny w Chrzanowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych »

1968-08-11
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w 1968 roku »

1960-10-23
image Dyplom dla drużyny OSP Luszowice za udział III Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Oświęcimiu 1960 roku. »

1962-09-16
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w grupie 3. w powiatowych zawodach pożarniczych w 1962 roku »

1950-10-08
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji o nagrodę P.Z.U.W. na zawodach strażackich w Ciężkowicach w 1950 roku. »

1955-07-22
image Dyplom uznania dla OSP Luszowice za zasługi w pracy na rzecz zabezpieczenia mienia przed pożarami »

1963-09-15
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie 1 miejsca w III grupie podczas Powiatowych Zawodów Straży Pożarnych w 1963 roku »

1951-09-16
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcia 1 miejsca w powiatowych zawodach strażackich w 1951 roku »

1966-09-11
image Dyplom uznania dla OSP Luszowice z 1966 roku »

1966-09-11
image Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Męskiej OSP Luszowice za zajęcie II miejsca w powiatowych zawodach straży pożarnych w 1966 roku. »

1960-10-16
image Dyplom dla OSP Luszowice za zajęcie I miejsca w powiatowych zawodach pożarniczych w grupie KM w 1960 roku »

1973-09-10
image Dyplom za zasługi dla OSP Luszowice przyzany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w 1973 roku »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.